Dědictví antiky, esteticko-antropologický výzkum, srovnání ideálů krásy